Chór  Nauczycielski
Canto
Historia

1992   Zespół powstał z inicjatywy Marii Banasiak – Prezes Zarządu Oddziału ZNP i nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Przysusze oraz Jerzego Mazurka - pasjonata śpiewu chóralnego, nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej nr 2 i Dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego w Przysusze. Na spotkanie założycielskie, które odbyło się 23 października w Liceum Ogólnokształcącym w Przysusze przybyło niewiele osób, ale wierzono, że się powiedzie. Prezesem została Maria Banasiak, kierownikiem muzycznym i dyrygentem Jerzy Mazurek, siedzibą LO. Dyrektor Kazimierz Cieślak przyjął inicjatywę
z ogromną życzliwością.

1993   Zajęcia odbywały się systematycznie, członków przybywało i już 14 stycznia  w Dworze Dembińskich – siedzibie Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze – koncertem  kolęd 33 osobowy chór zainaugurował swoją działalność. Teraz już mieliśmy „z górki”.  Pierwsze koncerty odbywały się na korytarzu szkolnym w siedzibie chóru.

1994    W czerwcowym koncercie „W kolorze wiosny” udział wzięli pierwsi mecenasi  chóru: Kazimierz Rutkowski – Kurator KO w Radomiu i Edmund Borowiecki – Prezes Zarządu Okręgu ZNP w Radomiu.

1995   Oni zafundowali nam udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Krośnie. Dzięki nim oraz staraniom prezes Marii Banasiak i pomocy Tadeusza Głowackiego (emerytowany dyrektor LO) pokazaliśmy się tam w jednolitych strojach. Od tego przeglądu używamy nazwy: Chór Nauczycielski „Canto”.

1996    Oprócz utworów a’cappella zespół włączył do swojego repertuaru znane pozycje literatury światowej
z akompaniamentem. W roli akompaniatora (co prawda tylko na koncertach) wspaniale sprawdził się
Karol Sionek (student Akademii Muzycznej w Łodzi).

1998  Po reorganizacji województw i stworzeniu powiatów straciliśmy dotychczasowych sponsorów, ale pozyskaliśmy nowych: władze samorządowe gminne i powiatowe.

2000  W siódmym roku działalności mieliśmy za sobą około 60 koncertów na własnym terenie i w wielu miejscowościach województwa radomskiego. Byliśmy rozpoznawalni, koncerty „pękały w szwach”, zamieniliśmy więc korytarz szkolny LO na salę koncertową w Domu Kultury w Przysusze. Placówką kierowała przyjazna nam „dusza” – Zofia Wolska.

2001    Po wakacjach podjął na stałe współpracę z chórem jako II dyrygent, aranżer i akompaniator Karol Sionek  -  klawiszowiec zespołu Carpe Diem. Dzięki pomocy senatora RP Zbigniewa Gołąbka chór zyskuje nowe stroje (w przyszłości jeszcze i następne).

2002    To czas wytężonej pracy i przygotowań do jubileuszu.

2003   18 stycznia. Jubileusz 10-lecia Chóru Nauczycielskiego „Canto”. Motto: „A jak śpiewać, to już śpiewać, taka nasza wola” było treścią naszych 10-letnich zmagań a koncert ich efektem. Oto najważniejsi goście, którzy go wysłuchali: senator RP Zbigniew Gołąbek, poseł Zbigniew Kuźmiuk, przedstawiciele radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w osobach: Marian Popis, Daniela Bednarczyk i Barbara Skałbania. Władze samorządowe reprezentowali starostowie Marek Modrzecki i Marian Niemirski oraz burmistrz Tadeusz Tomasik. Marek Modrzecki wystąpił tu w podwójnej roli: starosty i chórzysty. Utworem finałowym była pieśń „W rytm walczyka serce śpiewa”, a do jego wykonania zaprosiliśmy również byłych członków chóru. Jako konferansjer zadebiutował Edward Ciecierski prowadząc go błyskotliwie i z humorem. Czyni to zresztą do dziś.
Po koncercie jubileuszowym wybraliśmy nowe władze chóru, trzyosobowy zarząd: Krystyna Bielawska – prezes, Aleksandra Porębska i Edward Ciecierski – wiceprezesi. Piecze nad finansami chóru powierzono Jadwidze Mazurek. Przed nowym zarządem stanęło wiele zadań. Przede wszystkim pozyskiwanie nowych (prywatnych) sponsorów, rozwijanie współpracy z władzami gminnymi i powiatowymi oraz organizowanie koncertów i promocja chóru.

2004   W sierpniu poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego chór uzyskał status stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego „Canto” w Przysusze. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd
w składzie: Krystyna Bielawska – prezes, Aleksandra Porębska - wiceprezes, Edward Ciecierski – sekretarz , Jadwiga Mazurek - skarbnik, Dorota Kwietniewska – członek. Pod koniec roku Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze zwróciło się z prośbą do zespołu o realizację scenariusza widowiska „Narodziny miasta muzyką i słowem malowane – 260 rocznica nadania praw miejskich Przysusze”.

2005  Pracowaliśmy wytrwale i po wielu miesiącach prób 3 maja  w Domu Kultury w Przysusze w scenerii karczmy zaprezentowaliśmy barwne widowisko, odzwiercie- dlające rzeczywisty obraz dawnej Przysuchy, gdzie
we wspólnej symbiozie żyły obok siebie trzy kultury: żydowska, niemiecka i polska.

2006  Wyjechaliśmy pierwszy raz za granicę. W Łucku na Ukrainie uczestniczyliśmy w festiwalu i śpiewaliśmy
2  koncerty.

2007  Przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, władz samorządowych gminnych i powiatowych, Zespołu Szkół nr 2 oraz sponsorów prywatnych udało nam się zorganizować I Przysuskie Spotkania Chórów – „Z wizytą u Kolberga. Udział wzięły 2 chóry: „Canto”
i „Gaudium Canti”  z Szydłowca. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był zastępca burmistrza Dariusz Motyl. Pomagał również przy pisaniu wniosku i w wielu innych naszych poczynaniach. Jest też autorem logo chóru.

2008   Rok jubileuszowy, 15-lecie Chóru Nauczycielskiego „Canto”. Przygotowujemy się do uroczystego koncertu. W chwili obecnej zespół liczy 46 osób. Członkami są mieszkańcy gminy i miasta Przysucha i innych gmin powiatu przysuskiego. Staliśmy się zespołem rozpoznawalnym, mamy swoich wiernych sympatyków
i słuchaczy, których nie możemy zawieść.
W ciągu ostatnich pięciu lat pozyskaliśmy bardzo wielu prywatnych sponsorów. Najbardziej zasłużonym nadaliśmy (zgodnie ze statutem) tytuł honorowego członka Stowarzyszenia.